Loading...

Okt 2019
DDW 2019 | Ellen in gesprek op Design Research & Innovation Festival

"Sinds september mag ik trots vertellen dat ik weer deel uit maak van het team bij MEDD!"
Ellen de Vries, Human-centered Designer

Bij deze een klein verslagje over de deelname aan het DRIVE Festival vorige week op de DDW in Eindhoven: Om ervoor te zorgen dat we als maatschappij blijven innoveren voor de wereld van morgen, moeten we onze krachten bundelen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de kwaliteit van het leven van mensen met een chronische ziekte vergroten, of hoe kunnen we de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg verbeteren?

Wij als ontwerpers, spelen een belangrijke rol bij de innovaties die horen bij deze vraagstukken. Maar hoe kunnen wij helpen, hoe kunnen wij andere stimuleren en wat is onze verantwoordelijkheid hierin?

Op het DRIVE-festival, georganiseerd door CLICKNL, hebben we als MEDD op 24 oktober deelgenomen aan verschillende presentaties, workshops en discussies om samen met andere uit de creatieve sector mee te denken aan deze vragen. Op een dag als deze delen en verbreden we onze kennis en ons netwerk en laten we ons, als mensgerichte ontwerpers, inspireren door innovaties van andere.

Zo zorgen we ervoor dat wij, bij MEDD, dit ook weer door kunnen geven. Innoveren voor de wereld van morgen doen we namelijk door Met Elkaar te blijven Durven en Doen!

Terug naar nieuws

Neem contact met ons op