Loading...

Toolbox MEDD.
Met elkaar het gesprek aangaan.

Met onze zelfevaluatie-tools kan uw team interactief en zelfstandig processen en bijbehorende risico’s in kaart brengen. Gebruik van de 'Met Elkaar Durven Doen' toolbox verhoogt uw risicobewustzijn. De met elkaar verkregen inzichten in gewenst en ongewenst gedrag motiveren zorgprofessionals om trots te zijn op wat goed gaat binnen hun werkproces en gericht actie te nemen waar verbeterd moet worden.

Voor wie?

Wat krijgt u?

Meer info?

Voor wie?
Iedereen die zicht bezig houdt met kwaliteit en veiligheid in de zorg.

Zorgprofessionals die met elkaar hun huidige gedrag willen evalueren en gericht willen verbeteren op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Van verpleegkundige tot manager, van hoofdbehandelaar tot medewerker kwaliteit en veiligheid. Van patiënt/cliënt tot mantelzorger. Van docent tot student.

Wat krijgt u?
Begrijpbare en toegankelijke zelf-evaluatie tools.

De creatieve toolbox wordt naar uw behoefte samengesteld met uitnodigende werkvellen.

Advisering en begeleiding bij het samenstellen, introductie, en implementatie van de interactieve toolbox wordt vanuit MEDD verzorgd.

Inhoud 'Met Elkaar Durven Doen' toolbox.

Proces toolbox:

  • Procesplaat 'reis van de patiënt/cliënt'
  • Post-its procesgericht werken
  • Dagboekje 'een week in het leven van'

Risk toolbox:

  • PRI/SAFER/FMEA risk coins
  • BowTie-methode instructiekaart
  • BowTie-diagram onderlegger & post-its

Bewustwordingsspel:

  • Spelenderwijs het gesprek aangaan over thema's 'patiëntbeleving', 'risico-management' en 'cultuur & gedrag'

Meer info?
Wij gaan graag het gesprek met u aan.

Neem contact met ons op om te informeren wat de MEDD toolbox voor uw organisatie kan betekenen.

Info / prijsopvraag MEDD toolbox

Ons werk

Neem contact met ons op