Loading...

Productontwikkeling.
Design voor intuïtieve en veilige hulpmiddelen.

Technologie kan veel, maar de zorgsector blijft in grote mate afhankelijk van de mens. De zorg heeft behoefte aan toegankelijke en veilige (medische) hulpmiddelen. MEDD wil middels risicogerichte analyse en ontwerp hier een bijdrage aan leveren. Ons ontwerpproces is compatibel met Human-centered Design methodes.

Haalbaarheidsstudies

Usability studies

Van idee naar CE

Haalbaarheidsstudies
Feasibility, viability, desirability.

Keuzes in een vroeg stadium van het ontwikkeltraject kunnen grote invloed hebben op de kosten die in het totale traject gemaakt worden.

MEDD belicht in een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek zowel uw gebruikersbehoefte als de technische- en financiële- haalbaarheid van uw nieuwe vinding. Indien van toepassing wordt er een CE startdocument opgesteld.

Overtuiging van de markt en (eind-) gebruikers van uw nieuwe vinding is essentieel voor uw uiteindelijke marktintroductie. Wij maken in onze analyse gebruik van zowel Risk Management als Design Research methodes. Design Research richt zich op het begrijpen van eindgebruikers en overige stakeholders, hun drijfveren en hun latente behoeftes. Door dit inzichtelijk te maken helpen wij u focus te creëren.

Usability studies
Do the right things. Do things right.

Het is essentieel dat uw ontwerpen tijdig worden geëvalueerd, zodat het risico voor zowel u als de gebruiker wordt geminimaliseerd.

MEDD kan voor u gebruikstesten uitvoeren dan wel begeleiden. Uw testmodel of product wordt hierbij geverifieerd als onderdeel van het Usability engineering proces zoals gedefinieerd in EN 62366. Het doel van deze testen is de gebruikszekerheid en de veiligheid van de werking van uw beoogd product te testen.

Resultaten voortkomend uit de gebruikstest zullen leiden tot ontwerpaanpassingen en aan te pakken risico's. Tevens geven de resultaten inzicht in beslissingen die genomen moeten worden met betrekking tot de uiteindelijke marktintroductie.

Neem contact met ons op voor het inzien van een praktisch adviesrapport van een ‘Design Review’ of ‘ Usability studie’.

Van idee naar CE
Do it By Design.

Door de multidisciplinaire samenstelling van ons team kan MEDD uw (plankliggende) ideeën slim vertalen naar een gebruiksvriendelijke en veilige productoplossing. Het gehele traject van 'marktbehoefte tot productierijp ontwerp' wordt op input van en met de gebruikers doorlopen en uitgebreid getest. Hierbij worden tevens de te nemen stappen ten opzichte van CE markering in kaart gebracht en het technisch dossier als verplicht onderdeel opgeleverd.

Of bent u juist op zoek naar ideeën?

Dan kunt u ons inschakelen om gezamenlijk in een brainstormsetting nieuwe ideeën te bedenken die aansluiten op de visie van uw organisatie en behoefte van uw eindgebruikers. Aan de hand van de (nieuw geformuleerde) visie, visualisaties en prototypes kan MEDD u adviseren en begeleiden in een aanvullend ontwikkeltraject.

Ons werk

Neem contact met ons op