Loading...
Home | Training & coaching

Training & coaching.
Leren en borgen van patiëntervaringen en veiligheidsrisico's.

MEDD verzorgt trainingen en workshops op het gebied van procesdenken, Design Thinking en risico-management. Van training op locatie tot digitale leeromgeving. Van inspiratie-workshop tot meerdaagse cursus. Wij maken gebruik van creatieve trainings- en workshoptechnieken, waarbij praktijksituaties in de zorg centraal staan. Vraag ons naar de mogelijkheden voor een bedrijfstraining op maat.

Design Thinking

Risico-management

Procesbegeleiding

Design Thinking
Een iteratief stapsgewijs verbeterproces, uitgaande van de behoefte van de mens.

Design Thinking is een manier van denken. Wij zien Design Thinking als een mindset, een proces en een set van methodes en tools die onze klanten in de Zorg & Welzijn sector helpen om nieuwe oplossingen te creëren. Met Design Thinking krijgt u beter inzicht in wat uw eindgebruiker of klant wil. Design Thinking is een iteratief proces van stappen om tot een innovatieve en/of waardegedreven oplossing te komen.

Vanuit MEDD verzorgen wij inspiratie-workshops Design Thinking voor (zorg)organisaties, overheid- en onderwijsinstellingen. We leren en inspireren onze klanten met de methodes en tools van Design Thinking op basis van hun ingebrachte casus.

Hoe betrekt u bijvoorbeeld patiënten en overige stakeholders bij uw verbeterprojecten? Hoe kan Design Thinking u hierbij helpen? We nemen u mee in de vraag achter de vraag, leren u op een praktische wijze uw eindgebruikers te begrijpen en geven u tools en handvatten om deze behoeften van de gebruiker tijdens uw verbeterproces centraal te houden.

Wij verzorgen ook (meerdaagse) trainingen en workshops waarin we u leren en helpen de Design Thinking methoden en tools zelfstandig als team te kunnen implementeren in uw organisatie, bijvoorbeeld als onderdeel van uw verander- of innovatieprojecten.

Risico-management
Van risico naar kans.

De afgelopen jaren heeft MEDD in samenwerking met diverse eindgebruikers en stakeholders veiligheidsrisico's in kaart gebracht, voor zowel zorginstellingen als fabrikanten van medische hulpmiddelen. Van complete uitvoer van een PRI tot het reviewen van een ongewenste werkomgeving of FMEA. Deze praktijkervaringen in de zorg delen we graag met u in de vorm van (inspiratie-)workshops en (incompany) trainingen.

Wij als procesdenkers en ontwerpers geloven dat door inzet van Design (Thinking) de zorg intuïtiever en veiliger wordt. Daarom integreren wij bewezen risico-analyse met User-centered Design methodes. Onze tools zijn hierdoor begrijpbaar en uitnodigend in gebruik.

In onze trainingen leren we u risico’s te koppelen aan de ‘reis van uw patiënt’. We nemen u mee in de achtergrond van risico-management (ISO 31000 en ISO 14971), het barrière-denken en het procesgericht werken. We gaan praktisch aan de slag met verschillende methodes (o.a. Patient Journey, FMEA/SAFER- en BowTie-methode) gebruikmakend van interactieve workshop materialen en uw eigen ingebrachte casus. Zijstapjes worden, naar behoefte, gemaakt naar Usability (EN 62366), patiëntparticipatie, het convenant (denk aan PRI proefplaatsing), opstellen Risk Management File, MDR en auditen binnen uw (integraal) management systeem.

Procesbegeleiding
Van behoefte naar implementatie.

De kracht van MEDD ligt in co-creatie, samenwerking, en inzet van Design (Thinking). Onze onafhankelijke organisatiecoaches en co-creators inspireren en begeleiden uw (zorg-)organisatie vanuit deze visie met als doel dat u waardegedreven zorg kunt bieden. Wij maken praktisch gebruik van bewezen methodes, intuïtieve tools en moderne leervormen die aansluiten bij de behoeften van uw organisatie en eindgebruikers. Ons coaching principe berust op het zelflerend principe ‘voordoen, samen doen, en nadoen’.

Neem contact met ons op voor uw specifieke hulpvraagstuk. MEDD kan u, door inzet van partners op het juiste moment, begeleiden of coachen op de gebieden:

• Co-creatie, proces- en risicogericht werken
• Audits/veiligheidsrondes/tracers
• Value-Based Health Care (VBHC)
• Health Technology Assessment (HTA)
• CE markering Medical Devices (MDD/MDR)
• Impactanalyse ‘showstoppers’ Medical Devices (MDR)

• Review/gap-analysis van:

  • • PRI/(H)FMEA
  • • Risk Management File
  • • Usability Tech File
  • • ISO 13485
  • • Post-Market Surveillance (PMS)

Of zoekt u een interim coach?
Kitty ter Borg is vanuit MEDD flexibel inzetbaar als project-/programmamanager rond behoefte- en implementatie vraagstukken als: ketensamenwerking, integraal risico-management en verbeterprojecten zoals Value-Based Healthcare (VBHC) of toepassing Medische Technologie bij uw eindgebruikers.

Door inzet van procesgericht werken en Design Thinking zullen uw verbeteringen niet als rapporten in de la of cloud eindigen, maar in co-creatie opgesteld en praktisch geïmplementeerd binnen uw zorgprocessen. Verbeteracties en follow-up zullen op deze manier gedragen worden door de werkvloer.

Training en events

Ons werk

Neem contact met ons op

Alle velden zijn verplicht