Loading...

Design Research langdurende zorg.
Vilans.

Het doel van Vilans is om de langdurende zorg blijvend te verbeteren. Vilans voert in samenwerking met het ministerie VWS onderzoek uit op het gebied van verschillende eHealth projecten. Voor enkele van deze onderzoeken, zowel in de verpleeghuissetting als in de eerste lijn, heeft MEDD Vilans ondersteund bij het doen van gebruikersgericht onderzoek.

"Maar hetgeen ons het meest positief verraste was de daadwerkelijke oplevering van het eindverslag, ontzettend innovatief, bruikbaar en visueel goed opgezet! We wilden graag af van lange saaie eindverslagen en dat is dankzij MEDD gelukt".
Nienke Nijhof – Senior medewerker Innovatie en Onderzoek eHealth

Mooi voorbeeld van de ‘Experience Design’ ondersteuning was het in kaart brengen hoe zorgorganisaties zich voorbereiden op de transitie in de zorg, gelet op de invoering van de Wlz. Hiervoor is een praktische praatplaat ontworpen die in interviews samen met zorgorganisaties zijn ingevuld. Binnen het project ‘Beleef de stelselherziening’ is samen met zorgbelevers in kaart gebracht hoe de transitie wordt ervaren.

MEDD was betrokken bij het uitvoeren van uitzoekwerk en het afnemen van enquêtes, interviews en focusgroepen. Tevens heeft MEDD ondersteund bij nachtobservaties en het mede-ontwikkelen van designprobes (onderzoeksbox).

Terug
Volgende

Neem contact met ons op