Loading...

Diensten MEDD
Wij geloven dat door inzet van procesgericht werken en Design Thinking de zorg efficiënter, toegankelijker en veiliger zal worden.

Onze dienstverlening is opgedeeld in drie pijlers: procesontwerp, productontwikkeling en training & coaching. Onze klanten zijn actief binnen de domeinen zorg en welzijn, onderwijs, en medtech. 

Procesontwerp

DE REIS VAN DE PATIËNT
RISICO-ANALYSES
VISUALISATIES

 

Inzichten
Productontwikkeling

HAALBAARHEIDSSTUDIES
USABILITY STUDIES
ONTWERP & ONTWIKKELING

Van idee naar CE
Training & coaching

DESIGN THINKING
RISICO-MANAGEMENT
PROCESBEGELEIDING

Continu verbeteren

Ons werk

MEDD is een onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau voor de gezondheidszorg. Wij verenigen kennis van gebruikers, kwaliteit en veiligheid om in co-creatie zorgprocessen en medische hulpmiddelen aantrekkelijker en veiliger te maken.

Neem contact met ons op