Loading...

Kitty ter Borg
Human Factors

"Mede door Design én met de gebruiker zal de zorg toegankelijker, eenvoudiger en veiliger worden"

Technologie kan veel, maar de zorgsector blijft in grote mate afhankelijk van de mens. Praktische en gebruiksvriendelijke oplossingen zijn nodig om het aantal en de ernst van ongewenste gebeurtenissen terug te dringen. MEDD helpt zorginstellingen en Medtech bedrijven risico-management begrijpelijk en interactief te maken. Onze procesgerichte ontwerpaanpak draagt bij aan positieve gedragsverandering en het aantrekkelijker en veiliger maken van werkzaamheden en gebruiksomgevingen in de zorg. 

Goed ontworpen processen helpen bij gedragsverandering.

"Mede door Design én met de gebruiker zal de zorg toegankelijker, eenvoudiger en veiliger worden"

ir. Kitty ter Borg, aanspreekpunt MEDD
Tel. +31.628.484.299
LinkedIN

Terug
Volgende

Neem contact met ons op