Loading...

PRI passieve tillift.
Tilcentrum.

Tilcentrum wil als grote leverancier/producent van mobilisatiehulpmiddelen de zorginstellingen helpen bij het prospectief in kaart brengen van de patiënt – en medewerkersrisico’s. MEDD heeft in nauwe samenwerking met het Medisch Spectrum Twente en Tilcentrum een PRI uitgevoerd rondom het gebruik van de passieve tillift.

De inzichten die verkregen zijn tijdens de gebruikstest van de patiëntenlift, incidentregistraties, rondgang en overige bronnen dienden als input voor deze prospectieve risico-inventarisatie (PRI).

"MEDD schept duidelijkheid en draagvlak bij prospectieve risicoanalyse van het gebruik rondom de tillift bij het MST Enschede" 
Paul van Scheppingen – Directeur

Tijdens de analyse fase van de SAFER methode zijn de mogelijke risico’s rondom het gebruik van de passieve tillift in een multidisciplinaire team in kaart gebracht.

Met behulp van de BowTie methode is verdiepend inzicht verschaft in de grootste/belangrijkste risico’s bij het gebruik van de passieve tillift binnen het MST.

Na de evaluatiefase is een adviesrapport opgesteld, hoe het gebruik van de tilliften op een doelmatige, efficiënte en vooral veilige manier gewaarborgd wordt.

MST heeft dankzij deze samenwerking en eigen follow-up acties een door professionals gedragen ziekenhuisbreed protocol.

Opgedane kennis en expertise is door het Tilcentrum* met andere zorginstellingen gedeeld in de Care- en Cure markt.

MEDD veiligheidschecklist

*Tilcentrum B.V. is in 2016 overgenomen door Human Care.

Terug
Volgende

Neem contact met ons op