Loading...

Dagboekonderzoek Geboortezorg
Met elkaar de werkvloer prettiger en veiliger maken

Als onderdeel van een strategisch meerjarenplan om de kwaliteit en veiligheid binnen de afdeling Geboortezorg te verbeteren heeft MEDD een onfhankelijk dagboekonderzoek verzorgd.

Dit dagboekje is een kwalitatieve onderzoeksmethode die op een creatieve wijze personen helpt ervaringen te documenteren en in kaart te brengen. De dagboekjes hebben we samen met de teamhoofden op een afdeling Geboortezorg in het midden van Nederland uitgedeeld. Het doel van deze methode was om inzicht te krijgen in de wensen, behoeften en barrières die de werknemers gedurende de dagelijkse praktijk ervaren.

"Dankzij de geweldige inzet van de medewerkers die de dagboekjes hebben ingevuld is er een eindrapportage opgeleverd met waardevolle inzichten en mogelijke vervolgstappen. Aan de hand van deze inzichten kon de afdeling Geboortezorg beter bepalen in hoeverre de huidige situatie voldoet en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor verbetering."

Ellen de Vries - Human-centered Designer MEDD

De rol van MEDD was tijdens dit project vooral gericht op patiëntveiligheid. De betreffende aspecten zijn samengevoegd in een bijgeleverd Patient Journey 'Moeder-kindzorg' waar de klant verder mee aan de slag gaat om zo meer stappen te zetten naar een prettigere en veiligere werkvloer. 

Naast het dagboekonderzoek heeft MEDD een onafhankelijke review uitgevoerd van diverse kwaliteitsdocumentatie en de huidige integrale risico-aanpak binnen de afdeling Geboortezorg. 

Aan de hand van deze inzichten kan de organisatie bepalen in hoeverre de huidige aanpak voldoet en wat de belangrijkste aandachtspunten zijn voor verbetering.

Een schematische weergave van een mogelijk Plan van Aanpak is in dit portfolio opgenomen. Onze methode sluit goed aan bij het Safety II veiligheidsdenken en bestaande verbetermethodes als CRM en LEAN.

Terug
Volgende

Neem contact met ons op