Loading...

KabelReel®.
NicheMed BV.

"Vanaf een nulmeting en stakeholder-analyse heeft MEDD middels een procesmatige aanpak ons begeleid om ons product te realiseren."

Hoe kan ik patiënten monitoring-kabels na gebruik automatisch oprollen, desinfecteren en reinigen?

Voor technostarter NicheMed BV heeft MEDD de KabelReel® en toebehoren ontwikkeld. De KabelReel® is een automatisch modulair oprolsysteem voor patiënten monitoring-kabels.

"Vanaf een nulmeting en stakeholder-analyse heeft MEDD middels een procesmatige aanpak ons begeleid om ons product te realiseren."
Jelmer Scheltes – Co-founder

Tijdens onze haalbaarheidstudie hebben we met onze Design (Research) methodes als stakeholder analyse, cognitieve taakanalyse, enquêtes, perona’s en focusgroupen tijdig inzichtelijk gemaakt wat gebruikers en overige stakeholders werkelijk nodig hadden. Vervolgens is het gehele ontwikkeltraject van 'idee tot productierijp ontwerp' op input van en met eindgebruikers doorlopen en uitgebreid getest in de gebruiksomgeving.

De te nemen stappen ten opzichte van CE certificatie zijn tevens in kaart gebracht en de Design History File (DHF) als verplicht onderdeel opgeleverd. MEDD verzorgde hierbij onder andere het CE startdossier, de risico-analyse (FMEA) en het Programma van Eisen (PvE) inclusief Usability specificaties.

Persona’s (deelweergave FAQ sheet)

Terug
Volgende

Neem contact met ons op